Rekonstrukce komínů

Máte problémy se stávajícím komínem nebo chcete do komínového průchodu napojit nový spotřebič?
Ozvěte se nám, náš odborný tým Vám poradí a Váš problém vyřeší.

Nemá váš komín již dostatečný tah, netěsní nebo chcete připojit spotřebič o vyšším výkonu, než umožňuje stávající komín?

Jedním z možných efektivních řešení je cenově dostupné vyfrézování Vašeho komínu pomocí naší profesionální frézy, která umožňuje zvětšení komínového průchodu bez nutnosti bourání komínového zdiva. Využijte náš poptávkový formulář.


Frézování komínů

Komíny frézujeme vlastní sadou komínové frézy.

Frézování komínů je zvětšení stávajícího vnitřního otvoru komínu, kterým proudí spaliny. Tento postup patří k velmi častému způsobu rekonstrukce komínů, ať už z důvodu změny technologie vytápění, špatného stavu spalinové cesty (netěsnost, zadehtování), nebo využití komínu pro jiné účely (např.jiný druh spotřebiče či paliva).


Důvody frézování:
Postup frézování:

Frézování provádíme za využití vlastních hydraulických komínových fréz. Díky dvěma odlišným technologiím vedení frézovací hlavice pokryjeme většinu typů komínů a specifických požadavků našich zákazníků. Frézujeme také pro montážní firmy, které nevlastní komínovou frézu za zvýhodněnou cenu.

Hydraulické čerpadlo, v našem případě poháněné spalovacím motorem (vyšší výkon, nezávislé na přívodu el. energie), roztáčí frézovací hlavu komínové frézy, která je zasunuta do komínového průduchu, do vysokých otáček. Frézovací hlavu tvoří systém zavěšených řetízků z tvrzené oceli, které odstředivou silou otloukají vnitřní stěnu komínu a drtí ji na jemný prach. Nastavením příslušné délky řetízků se dosahuje výsledného průměru komínového průduchu. Komín se frézuje od spodní části (základu) směrem nahoru. Odfrézovaný materiál padá dolů a následně se vybírá komínovými dvířky (obdoba vybírání sazí), nebo je odsáván průmyslovým vysavačem. Rychlost frézování je závislá na materiálu, z kterého je komín postaven a pohybuje se v rozmezí 1-2 metry za hodinu. Tato metoda je velmi šetrná a je s úspěchem používána i na dožilém komínovém zdivu bez nebezpečí posunu jednotlivých cihel apod.

Při frézování průduchu je možné odebrat maximálně jednu třetinu stávající stěny komínu. Pro názornost zde uvádíme příklad: Stávající průduch komínu je 15 cm a komín je postaven z komínového zdiva o síle 15 cm. Maximální velikost průduchu po frézování bude 25 cm. Vzhledem k ne zcela hladké stěně lze pak takový průduch osadit komínovou vložkou o průměru 22 cm.

Co všechno lze frézovat:
Co nelze frézovat:
Výhody, ekonomická hlediska a časová náročnost:
Co musí zabezpečit zákazník
Poptávkový formulář

Máte zájem o frézování komínu?

Pro zjištění dalších informací a orientační kalkulaci ceny frézování komínu
prosím využijte náš poptávkový formulář